Własne 4 kąty

Zadaj pytanie

Jeśli masz pytania odnośnie budowy domów przez naszą firmę, stosowanych technologii etc., zadaj pytanie:

Adres e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych realizacjach, ofertach specjalnych itp. dodaj adres e-mail.

Mieszkanie dla Młodych

Informacje na temat dopłat do wkładu własnego.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się następujące grupy klientów:
- małżeństwa,
- osoby samotnie wychowujące dzieci,
- osoba niepozostająca w związku małżeńskim (tzw. single).

Kredyt MDM może otrzymać osoba, która do dnia nabycia lokalu nie była:

- właścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienie współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.

Uwaga: Dopuszczalne jest posiadanie współwłasności w innym lokalu lub domu – oznacza to, że jeśli ktoś ma np. 50% udziału w prawie własności to z MDM może skorzystać.

Wiek kredytobiorcy

O kredyt może starać się osoba, która w roku w którym ubiega się o kredyt kończy nie więcej niż 35 lat. Mówiąc innymi słowy w roku 2014 o kredyt mogą starać się osoby urodzone w 1979 roku lub później. W przypadku małżeństw wystarczy aby kryterium wieku spełniała tylko jedna osoba.
 

Dodatkowi współkredytobiorcy

Jako współkredytobiorca (ale nie współwłaściciel nieruchomości) mogą przystąpić do kredytu osoby zaliczanie do poniższych grup:
- zstępni (dzieci, wnuki, itp.)
- wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.)
- rodzeństwo,
- małżonkowie rodzeństwa,
- ojczym, macocha,
- teściowie nabywcy.

Uwaga: To są zamknięte kategorie osób, które mogą przystąpić do kredytu. Nie ma możliwości, aby współkredytobiorcą była ciocia, wujek, partner, itp.

Cel kredytu

Celem kredytu może być budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym.
 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości

Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć limitów zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj kredytobiorcy
Liczba dzieci
Rodzaj nieruchomości
Dom
Mieszkanie
Małżeństwo
0-2
100 m2
75 m2
3 lub więcej
110 m2
85 m2
Osoba samotnie wychowująca dzieci
0-2
100 m2
75 m2
3 lub więcej
110 m2
85 m2
Singiel
---
100 m2
75 m2
Informacje co jest, a co nie jest zaliczane do powierzchni użytkowej znajdziecie w załączniku „powierzchnia_uzytkowa” – szczególnie pomocna jest tabela na końcu tekstu.
 

Cena nieruchomości

Cena za metr kwadratowy nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć określonego dla każdej lokalizacji limitu. Dla każdego województwa obowiązuje podział na 3 kategorie lokalizacji:
- stolica województwa,
- gminy sąsiadujące ze stolicą województwa,
- pozostałe gminy w województwie.
 
Informacja o aktualnych limitach znajdują się w załączniku „MDM_limity” w kolumnie C („LIMIT CENY”)
 

Poziom dopłat

Dopłaty do wkładu własnego wynoszą 10 lub 15% wartości odtworzeniowej w zależności od kategorii klienta i ilości dzieci, zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj kredytobiorcy
Liczba dzieci
Dopłata
Małżeństwo
0
10%
1 lub więcej
15%
Osoba samotnie wychowująca dzieci
1 lub więcej
15%
Singiel
---
10%
Jeżeli w okresie 5 lat od zakupu nieruchomości rodzina powiększy się o 3 lub kolejne dziecko, wówczas wypłacana jest dodatkowa dopłata w wysokości 5%.
 
Przykład 1 – jeśli o kredyt ubiega się rodzina 2+3 (dorośli + dzieci) – dopłata 15%. Jeśli w ciągu 5 lat urodzi się kolejne dziecko – jednorazowo dostają 5%. Jeśli urodzi się jeszcze jedno – kolejnej dopłaty już nie ma.
Przykład 2 – o kredyt ubiega się rodzina 2+1 – dopłata 15%. W ciągu 5 lat urodzi się drugie dziecko – dopłaty nie ma. Jeśli urodzi się trzeci – dopłata 5%.
 
Dopłata przysługuje do maksymalnie 50 m2 powierzchni użytkowej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, kategorii kredytobiorcy.
Dopłata wyliczana jest wg następujących wzorów:
- nieruchomość o powierzchni do 50 m2
Powierzchnia użytkowa * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%
- nieruchomość o powierzchni większej niż 50 m2
50 m2 * średni wskaźnik przeliczeniowy * 10% lub 15%
 
Poziomy średnich wskaźników przeliczeniowych znajdują się w załączniku „MDM_limity” w kolumnie D (DOPŁATA)

Uwaga: Do wyliczenia poziomu dopłaty stosujemy średni wskaźnik przeliczeniowy, a nie cenę nieruchomości.
 
Przykład wyliczenia dopłaty:
- nabycie nieruchomości w Łodzi o powierzchni 60 m2,
- cena transkacyjna – 288 000 (4 800 / m2)
 
Nieruchomość kwalifikuje się do dopłaty, ponieważ limit ceny dla Łodzi to 5 031,40.
Dopłata: 50 m2 * 4 574 * 10%(15%) = 22 870 (34 305)
 

Wymagania dotyczące kredytu

- kwota kredytu nie może być niższa niż 50% ceny nieruchomości,
- okres spłaty minimum 15 lat,
- kredyt może być przeznaczony tylko na zakup nieruchomości – nie ma możliwości dołączenie remontu, wykończenia, itp.
 

Przepływ środków

Środki z dopłaty trafiają do dewelopera jako ostatnia część płatności. Dopłata jest przekazywan za pośrednictwem banku, który udzielił kredytu, bez pośrednictwa klienta.
 

Zwrot dopłat

Dopłaty muszą zostać zwrócone jeśli w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorca:
- sprzeda (przekaże w darowiźnie) mieszkanie,
- wynajmie lub użyczy innej osobie,
- dokona zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
- stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania.
 
Dopłata jest zwracana proporcjonalnie, w zależności od tego w jakim czasie nastąpią powyższe wydarzenia. Jeśli sprzeda mieszkanie po 12 miesiącach, to zwraca 48/60 dopłat. Jeśli po 48 miesiącach, to 12/60, itd.
 
ukryj banery
  • Poradnik inwestora
  • Zapytaj doradcę
  • Oferta specjalna
  • Poznaj cenę swojego
    domu
  • Wynajem maszyn
    budowlanych

Projektowanie stron: IntraCOM.pl