Pewny dach nad głową

Zadaj pytanie

Jeśli masz pytania odnośnie budowy domów przez naszą firmę, stosowanych technologii etc., zadaj pytanie:

Adres e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych realizacjach, ofertach specjalnych itp. dodaj adres e-mail.

Pozwolenia na budowę

Zgodnie z artykułem 28 pkt 1 Prawa budowlanego "Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę(...)" Lecz zanim dojdzie do uprawomocnienia się decyzji musimy wykonać szereg czynności:

Wizyta w Urzędzie Gminy (właściwy ze względu na położenie działki)

 1. Występujemy o "wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
 • w dokumencie tym będzie zawarty opis jaki budynek możemy wznieść na naszej działce, jakie wymogi musi spełnić( usytuowanie względem drogi, kąt nachylenia dachu). Częstym błędem jest zakup projektu bez wcześniejszego zapoznania się z wypisem i w konsekwencji okazuje się, że takiego budynku nie możemy wybudować!
 • Jeżeli dla terenu na którym mamy działkę nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić o "warunki zabudowy". Wydaje je również Urząd Gminy.

Wizyta u geodety

 • następnym krokiem jesy przygotowanie aktualnej "mapy do celów projektowych" w skali 1:500 przez geodetę. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa na którą architekt naniesie obrys naszego domu. Warto zadbać o kilka egzemplarzy więcej.

Badania geotechniczne

 • mają na celu sprawdzenie nośności i spoistości gruntu na którym zostanie posadowiony nasz dom. Podczas tych badań ustalony zostanie poziom wód gruntowych.
 • Obowiązkowo na terenach gdzie występują szkody górnicze.

Wybór projektu lub... stworzenie własnego

 • Na tym etapie wybieramy projekt naszego wymarzonego domu. Dzięki zgromadzonym dokumentom wiemy jakie warunki musi spełnić nasz budynek aby otrzymać "pozwolenie na budowę".
 • Spośród tysięcy dostępnych projektów wybieramy ten, który nam najbardziej odpowiada. Warto jednak zastanowić się nad projektem indywidualnym, rysowanym specjalnie dla nas przez architekta.
 • Niedocenianą zaletą projektów indywidualnych jest to, że powstają one w oparciu o nasze sugestie, wyobrażenie domu. Już od samego początku nadajemy pomieszczeniom własny wymarzony kształt, decydujemy o ich rozmieszczeniu, wymiarach, funkcjonalności. Doświadczony architekt doradzi nam tak, aby nasz dom był komfortowy, funkcjonalny, spełniał nasze oczekiwania i był ekonomiczny.
 • Dodatkowa zaletą projektów indywidualnych jest koszt realizacji. Niestety projektanci domów typowych nie dbają o portfel przyszłego Inwestora i stosują znacznie droższe rozwiązania aniżeli są potrzebne. Obliczenia elementów konstrukcyjnych nie są prowadzone w oparciu o nasze warunki, tylko muszą znaleźć zastosowanie praktycznie w każdych innych(niejednokrotnie cięższych). Stąd wynika przewymiarowanie np. ław fundamentowych i wyższa cena realizacji.
 • Z doświadczenia wiemy, że realizacja projektu typowego w stanie surowym może być nawet o 30% droższa od podobnego projektu indywidualnego.

 Uzgodnienia branżowe (warunki technicznej dostawy mediów)

 • aby uzyskać pozwolenie na budowę musimy uzgodnić z dostawcami mediów warunki dostawy
 • wody
 • gazu
 • energii elektrycznej
 • odbioru ścieków
 • odbioru śmieci

Oczywiście istnieje możliwość rezygnacji z dostawy np. wody bądź odbioru ścieków na rzecz własnej studni czy przydomowej oczyszczalni scieków (wymaga to jednak zaznaczenia) 

Adaptacja projektu wraz z zagospodarowaniem terenu

 • ma na celu dostosowanie naszego projektu do warunków naszej działki (np. uwzględniając wzocnienia w konstrukcji pod szkody górnicze) i naszych preferencji (likwidacja, przesunięcie ścianek działowych)
 • Adaptacji dokonuje uprawniony architekt
 • Oprócz tego na aktualnej mapie sporządza projekt zagospodarownia terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, małą architekturą

Starostwo powiatowe

Pozwolenie na budowę wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej przez starostę powiatowego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę (jest to formularz urzędowy) należy dołączyć:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 • wypis z rejestru gruntów
 • warunki techniczne dostawy mediów

Decyzja jest wydawana w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku i w przypadku spełnienia wszystkich wymagań właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji.

Rozpoczynamy prace budowlane

 • po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od wydania) pozostaje nam już tylko zgłoszenie rozpoczęcia prac(minimum na 7 dni przed planowym rozpoczęciem) i odbiór opieczetowanego Dziennika Budowy

Z uwagi na złozonośc i czasochłonność całego procesu zmierzającego do uzyskania Pozwolenia na Budowę Firma Danbud może w Państwa imieniu przeprowadzić te wszystkie czynności.

Nasi architekci szybko i sprawnie narysują dla Państwa projekt wymarzonego domu, tak aby popowodem do satysfakcji przez długie lata. Zadbają również o ty by był ekonomiczny w budowie i ergonomiczny w użytkowaniu.

ukryj banery
 • Poradnik inwestora
 • Zapytaj doradcę
 • Oferta specjalna
 • Poznaj cenę swojego
  domu
 • Wynajem maszyn
  budowlanych

Projektowanie stron: IntraCOM.pl